Dårlig Wifi dekning

Har du Dårlig Wifi dekning hjemme?

Mange rutere klarer ikke å sende signaler til hele boligen din og dette fører til ustabilt eller dårlig Wifi dekning hjemme. Det er ikke vanlig at alle rutere er satt opp til dette eller har signalstyrke nok til å dekke et større området. Vi kommer hjem til deg for å løse problemet. Det er mulig det vil koste mer om vi må sette opp extendere eller kjøpe ny ruter.

Det er flere måter å løse dette problemet på:

  • Innstilling og plassering av ruter
  • Sette opp extendere som videresender signalet.
  • Kjøpe en ny ruter med bedre rekkevidde

Vår anbefaling er en ny ruter som heter ASUS Dark Knight. Den klarer å dekke et langt større området en vanlige rutere. Vi setter i tillegg oppe en repeater som kan forbedre forholdene der signalene er svake. Prisen for dette er 4290 NOK inkludert arbeid.

Related Services